9. odborná konferencia Nemocnice Malacky

TERMÍN 27. 10. 2022

od 15.30

Kaštiel Pálffy, Prostredná 13/49, 900 21 Svätý Jur

ODBORNÝ PROGRAM

 1. Ako sme na tom s plodnosťou mužov na Slovensku?
  MUDr. Robert Vetrák, MPH, Gyncare
 2. Manažment a liečba myómov na našom pracovisku – gynekológia Nemocničná a.s.
  MUDr. Róbert Černák, Nemocnicná a.s.
 3. „TRAUMA TÍM“ – Nad čím asi premýšľa môj kolega?
  – autori: MUDr. Petra Lukačková, OAIM, MUDr. Kornelij Chekan, chirurgia,
  MUDr. Milan Helebrandt, rádiológia, MUDr. Pavel Sýkora, traumatológia, Nemocničná a.s.
 4. Podávanie kmeňových buniek u pacientov s diabetickou angiopathiou, riešenie a liečba defektov cestou ambulancie diabetickej nohy
  MUDr. Miloslav Frič, MUDr. Jozef Lang, Nemocničná a.s.
 5. Možnosti liečby neuropatickej bolesti, kazuistiky
  MUDr. Alena Volnárová, MUDr. Karim Dakkak, Nemocničná a.s.
 6. Aktuálne problémy medziodborovej spolupráce
  MUDr. Jana Vrablicová, Všeobecná ambulancia pre dospelých, Rohožník
 7. Novinky v diagnostike Medirex a.s.
  RNDr. Elena Tibenská, PhD., Medirex, a.s.

Registračný formulár

  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

  Registrovať sa môžete najneskôr do 17. októbra 2022 prostredníctvom tejto webovej stránky
  www.medirexgroupacademy.sk v sekcii REGISTRÁCIA

  INFORMÁCIA O KREDITOCH:

  Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a bude hodnotené CME kreditmi.

  Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.