8. BIOPTICKÝ DEŇ

21. 03. 2019

13:00

Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY Bratislava, 5. poschodie

PrípadOdborný program

Prípad SD-IAP č. 704

54-ročná žena, viacpočetné excízie z malígneho tumoru prerastajúceho rektum a anus.
Klinická diagnóza: Carcinoma anorecti.

Ján Koreň (Alpha Medical, B. Bystrica), Michal Michal (Šiklúv ústav patologie LF UK Plzeň)

Prípad SD-IAP č. 705

Muž, 53 ročný. Klinická diagnóza: tumor dolného pólu laloka gl. Parotis. Materiál bol vyšetrený aj peroperačnou biopsiou.
Adrian Kališ (ÚPA, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok)

Prípad SD-IAP č. 706

39-ročná žena s obojstranným tumorom adnex. K peroperačnej histológii zaslané ľavé adnexá s tumorózne zmeneným vaječníkom o veľkosti 25x22x14 mm, oválneho tvaru, s hladkým povrchom, na reze solídneho charakteru a béžovej farby.
Katarína Macháleková (ÚPA, OÚSA, Bratislava)

Prípad SD-IAP č. 707

Žena narodená v r. 1957, maternica s pravými adnexami. Preparát lézie endocervikálneho kanála.
Hanka Adamcová (MBC, Žilina)

Prípad SD-IAP č. 708a, 708b

20-ročný muž, biopsia z terminálneho ilea (preparát A) a ľavého kolonu (preparát C), asi mesiac trvajúce ťažkosti (bližšie nešpecifikované), bez predchádzajúcej biopsie.
František Gmitter (PAO UNLP Košice)

Prípad SD-IAP č. 709

23-ročný muž s náhle vzniknutou masívnou makroskopickou hematúriou a tamponádou močového mechúra. Početné šedohnedé exc. Priemeru 1-3 mm.
Andrea Janegová (PAO FN Trnava a ÚPA LFUK a UN Bratislava)

Prípad SD-IAP č. 710

Muž narodený v r. 1949. Premet vyšetrenia: ľavá oblička- abscedovaná cysta horného pólu a v strede tumor- možno aj zápalový. Excízia zo strednej časti obličky.
Kristína Mikuš- Kuracinová, PAO FN Nitra

Prípad SD-IAP č. 711a, 711b


Žena, Vek 77r. Predmet vyšetrenia: Resekát tenkého čreva s tumorom a časťou omenta. Klinická diagnóza: K56.4
Jozef Bodnár (Alpha Medical, Košice)

Prípad SD-IAP č. 712

62-ročná žena, punkcia pečene.
Údaje na sprievodke: hepatopatia nejasnej etiólgie, cholestatické črty, zvýšené ALP.
Telefonicky doplnené údaje: séropozitívna reumatoidná artritída, od 1990, t. č. bez farmakoterapie, do 06/2018 v liečbe Prolia (Denosumab na osteoporózu), Crohnova choroba od 1990, t. č. bez farmakoterapie, v minulosti Sulfasalazín. Blokátory TNF na reumatoidnú artritídu ani na Crohnovu chorobu nikdy nebrala.

Boris Rýchly (Alpha Medical, Bratislava)

Prípad SD-IAP č. 713

84 ročná žena prijatá pre celkovú slabosť, hnačky a RTG známky subileózneho stavu, doplnené kontrastné CT vyšetrenie brucha kde bol nález ileózneho stavu podmieneného invagináciou tenkého čreva približne 20cm orálne od Bauhinskej chlopne, indikovaná operácia po dezinvaginácii bol hmatný tumor vypĺňajúci celý lúmen čreva. Makroskopicky išlo o polypoidný tumor veľkosti 4×3,5×2,5cm, elastickej konzistencie, žltobelavej farby.
Michal Kalman, (ÚPA JLF UK a UN Martin)

Prípad SD-IAP č. 714

9-ročná pacientka
Nádor obličky (rozpadol sa v sáčku pri extrakcii cez 12mm ranu po trokári).
Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
Makroskopický popis:
V nádobe tuhá sivá excízia 31x21x15mm, na reze tumor s parenchýmom obličky+ niekoľko drobných fragmentov od 5-15mm rovnakého vzhľadu ako tumor. Rezná plocha tušovaná v excidovni.
Rozmery tumoru sa nedajú jednoznačne posúdiť (pre fragmentáciu), v merateľnej najväčšej excízií však najväčší priemer na reze dosahuje 15-16 mm.

Boris Bartovic (Cytopathos, Bratislava)

Prípad SD-IAP č. 715

67 ročná žena, klinicky „tumor pelvis minoris“ s miernou laboratórnou eleváciou CA125. Na rýchle peroperačné vyšetrenie zaslané obe adnexá a uterus. Makroskopicky bol zistený tumor pravého ovária veľkosti 100x80x60 mm, kapsula čiastočne natrhnutá, na reze s multilokulárnym cystickým útvarom vyplneným jednak kašovitými žltými hmotami s vlasmi a v menšej miere tiež hlienistým obsahom.
Tomáš Torday (Medicyt, Košice)

Prípad SD-IAP č. 716

68 ročný muž s klinickou diagnózou excízia kožného tumoru z ľavého stehna.
Predmet vyšetrenia: excízia kože s podkožím veľ. 26x12x6 mm, na povrchu v strede vyvýšená, sivastá nepravidelná lézia priemeru 7 mm, na priečnom reze cirkulárna, hnedastá priemeru 6 mm.

Peter Vereš (Medicyt, Bratislava)

Prípad SD-IAP č. 717

2-týždňový novorodenec, pri narodení zistený stopkatý útvar na ďasne na sánke vpravo. Klinická diagnóza: fibroma molle processus alveolaris mandibulae l.dx
MUDr. Martin Kopřiva (Alpha Medical, Prešov)

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.