Miroslav Tedladoc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Docent otorinolaryngológie, uznávaný odborník, vedecký pracovník, autor viacerých publikácií a odborných prednášok. V súčasnosti pôsobí na Klinike ORL, chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB v Bratislave, na University of Birmingham vo Veľkej Británii zastáva pozíciou  Honorary Senior Research Fellow a je tiež medicínskym námestníkom Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Špecializuje sa na chirurgiu štítnej žľazy a prištítnych teliesok, onkologickú chirurgiu hlavy a krku, chirurgiu slinných žliaz, chirurgiu hrtana a hlasiviek, chirurgiu nosa a prinosových dutín a na poruchy prehĺtania.

 

V roku 2006 založil pri ORL klinike LF UK a UNB Ambulanciu pre poruchy prehĺtania a v roku 2011 Ambulanciu endokrinologickej chirurgie. V roku 2013 v Univerzitnej nemocnici v Coventry založil Joint Thyroid Clinic, spoločnú ambulanciu ORL chirurga a endokrinológa.

Publikoval viac ako 200 originálnych prác v našich a zahraničných časopisoch. Je hlavným autorom troch učebníc a autorom ďalších 12 kapitol v učebniciach. Spolu predniesol viac ako 200 prednášok doma a v zahraničí.

Pôsobí ako recenzent v 10 odborných časopisoch a ako oponent záverečných atestačných, dizertačných a habilitačných prác. Je členom skúšobných komisií pre špecializačné skúšky v ORL, foniatrii, členom komisií pre dizertačné skúšky a habilitačné konania.

Je členom odborných spoločností:

Confederation of European Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery (CEORL- HNS) – od 2017 je členom prezidentskej rady CEORL. V rokoch 2019 až 2022 bol členom trojčlenného úzkeho vedenia spoločnosti v pozícii Treasurer, je zvolený do pozície generálneho sekretára, ktorú bude vykonávať v rokoch 2024 až 2026.

Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS – od 2016 pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky pri ORL sekcii UEMS

Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu, chirurgiu hlavy a krku Slovenskej lekárskej spoločnosti – člen výboru

Slovenská spoločnosť pre chirurgiu štítnej a prištítnej žľazy Slovenskej lekárskej spoločnosti – zakladateľ a podpredseda

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum, CORLAS

British Laryngological Association, BLA

Union of European Phoniatricians, UEP

European Laryngological Society, ELS

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.