labMED

Nový labMED nielen o výhodách elektronických žiadaniek

 

Na 44 stranách aktuálneho vydania sme zhromaždili množstvo pútavých tém. Sumarizujeme výhody elektronických žiadaniek pre lekárov. Ďalej píšeme o novej laboratórnej linke, o tom, v čom spočíva jej unikátnosť. Dávame do pozornosti, že odberový materiál si ambulancie môžu objednať prostredníctvom nášho online systému rýchlo a jednoducho. Predstavujeme i ďalšiu novinku – elektronické vzdelávanie pre zdravotníkov, kde sa môžu testovať a podľa úspešnosti si dopĺňať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania. Keďže sa zjednotili odberové systémy, vysvetľujeme, aké skúmavky je potrebné v rámci predanalytickej fázy používať.

Novinkou v časopise sú dve rubriky – Bioptické okienko a seriál Späť k základom, ktorý je zameraný na bežné, ale nie vždy správne indikované a interpretované vyšetrenia. Nechýbajú nové metodické listy, pozoruhodné prípady z lekárskej praxe či zaujímavosti z oblasti vedy a výskumu.