Proteomické laboratórium v Nitre

 

 

Realizácia projektu: Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa

Kód projektu v ITMS2014+ : 313011W428

Adresa: Novozámocká 67, 949 05 Nitra