Proteomické laboratórium v Košiciach

 

 

Realizácia projektov s ITMS kódom 26210120026 a 26210120041

Adresa: Magnezitárska 2/C, 04013 Košice