XX. CYTOLOGICKÝ DEŇ

Registrácia
26. septembra 2019
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie.

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
12.30 hod. - Registrácia účastníkov + otvorenie konferencie
13.00 hod. - Začiatok odborného programu
HPV test v primárním cytologickém skríningu karcinomu děložního hrdla – data z naší laboratoře
(Iva Kinkorová Luňáčková, Kateřina Černá, Jana Němcová)
Kvízové případy gynekologické cytologie
(Iva Kinkorová Luňáčková)
Co přinesl Milan, aneb novinky v tenkojehlové aspirační cytologii slinných žláz
(Markéta Horáková)
Tenkoihlová biopsia pankreasu
(Adrián Kališ)
Rapid on-site cytological evaluation (ROSE) pri EBUS TNBA – naše skúsenosti
(Monika Sekerešová, Alena Kočalková, Ingrid Garajová)
PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Peter Vereš,(Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP)
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.,(Ústav patologickej anatómie LF SZU, Cytopathos, spol. s r.o.)
REGISTRÁCIA:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: lucia.veselkova@medirexgroup.sk do 20. 9. 2019.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
XX. CYTOLOGICKÝ DEŇ je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.    

Organizátor

Hlavný Organizátor:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

KOORDINÁTORKA AKCIE:
lucia.veselkova@medirexgroup.sk
Tel.: +421 917 772 517

Garant

Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

Prílohy

Pozvánka