PRAKTICKÉ NOVINKY PRE LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU

Registrácia
11. apríla 2019
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. Košice, Magnezitárska ul. 2/C, Košice

Kalendár

PRAKTICKÉ NOVINKY PRE LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU
ODBORNÝ PROGRAM:

14.00 – 14.30 REGISTRÁCIA

14.30 – 15.00 OTVORENIE
MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.

15.00 – 15.30 Aktuality v našej spoločnosti
MUDr. Renáta Lenártová, PhD., MUDr. Eva Sinajová

15.30 – 16.00 Príspevok laboratória k rozšíreným kompetenciám praktických lekárov
MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.

16.00 – 16.30 Osýpky – problém znovu aktuálny
MUDr. Eva Sinajová

16.30 – 17.00 Manažment antikoagulačnej liečby pred operačným výkonom
MUDr. Ján Lazúr

17.00 – 17.30 Nové odporúčania EFLM pre odber venóznej krvi
MUDr. Beáta Bolerázska, PhD.

17.30 – 18.00 ODBORNÁ DISKUSIA
Registrácia:
14.00 hod.

Začiatok odborného programu:
14.30 hod.
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: maria.zeglenova@medirexgroup.sk do 8. 4. 2019.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
REGISTRÁCIA: Svoju účasť na odbornom seminári, prosím, potvrďte do 8. 4. 2019 prostredníctvom tejto webovej stránky alebo zaslaním emailu na adresu: maria.zeglenova@medirexgroup.sk   DRESS CODE: casual

Organizátor

ORGANIZÁTOR: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

KOORDINÁTORKA PODUJATIA:

Garant

ODBORNÝ GARANT PODUJATIA:

MUDr. Eva Ďurovcová, PhD., Medirex, a. s.

 

INFORMÁCIA O KREDITOCH:

Odborný seminár PRAKTICKÉ NOVINKY PRE LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a bude hodnotený kreditmi.

Prílohy

Pozvánka