Odborný program pre gynekológov pri príležitosti otvorenia centra pre asistovanú reprodukciu GYNCARE

Registrácia
28. novembra 2019
Kongresová miestnosť laboratória MEDIREX GROUP, Novozámocka 67, Nitra

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
13.30 hod. - Registrácia účastníkov
14.00 hod. - Začiatok odborného programu
Problematika polymorfizmu FSH receptorov a beta podjednotky FSH subfertilných mužov v gynekologickej praxi
(MUDr. Miroslav Herman, PhD., MUDr. Andrea Hladovcová, MUDr. Tomáš Kráľovič)
Súčasné smerovanie liečby neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie z pohľadu embryológa
(Ing. Iveta Konýčková)
Sú možnosti asistovanej reprodukcie naozaj neobmedzené? Falošné ilúzie o nekonečnej plodnosti
(doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA)
TRISOMY test Complete – komplexný NIPT pre 46 chromozómov
(RNDr. Gabriel Minárik, PhD.)
Odborná diskusia
Prehliadka novovzniknutého Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare
REGISTRÁCIA:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom našich odborných medicínskych reprezentantov do 24. 11. 2019.

Registrácia

s vyhotovením a použitím prejavov osobnej povahy a súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením, zaškrtnutím poľa* a odoslaním registračného formulára udeľujem súhlas neziskovej organizácii MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., IČO: 37 986 805, so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom vyhotovenia a použitia prejavov osobnej povahy podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka týkajúcich sa mojej osoby a to konkrétne fotografií a audiovizuálneho záznamu vyhotovených na podujatiach organizovaných Spoločnosťou na dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia.

viac info

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené 4 kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

Hlavný Organizátor:

Gyncare,  Novozámocká 67, 949 05 Nitra

 

ZÁŠTITA:

TBC

 

KOORDINÁTORKA AKCIE:
lucia.veselkova@medirexgroup.sk
Tel.: +421 917 772 517

Garant

MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Prílohy