Odborné podujatia

November

Moderná laboratórna diagnostika – Bratislava

MGA pre mladých

Október

X. KLINICKO–CYTOLOGICKÝ DEŇ

Jún

Archivované

XVIII. CYTOLOGICKÝ DEŇ

Apríl

Archivované

6. BIOPTICKÝ DEŇ