Hľadanie projektu

Projekty

Hepacor (CZ)

Štúdia Hepacor je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a nosičstvom vírusu hepatitídy typu C (HCV) v Českej republike. Do štúdie je postupne zaradených 700 pacientov, ktorí vyhoveli prijímacím a vyraďovacím kritériám štúdie. Zaradeným pacientom je odobraná anamnéza so zameraním na rizikové faktory HCV infekcie a zároveň odobrané vzorky krvi na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV).…