Hľadanie projektu

Projekty

Hepacor

Štúdia Hepacor je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a výskytom infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) v Slovenskej republike.   Na štúdii sa podieľajú: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. ako „realizátor výskumného projektu“ a 80 centier – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti všeobecného lekárstva a internej medicíny na Slovensku ako „investigátor“. Do štúdie je postupne zaradených 1500 pacientov z Košického…

Hepacor (CZ)

Štúdia Hepacor je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a nosičstvom vírusu hepatitídy typu C (HCV) v Českej republike. Do štúdie je postupne zaradených 700 pacientov, ktorí vyhoveli prijímacím a vyraďovacím kritériám štúdie. Zaradeným pacientom je odobraná anamnéza so zameraním na rizikové faktory HCV infekcie a zároveň odobrané vzorky krvi na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV).…