newslab 2020/1

Biochémia

Nové prístupy k diagnostike lyzozómových ochorení na báze stanovenia voľných oligosacharidov v moči

Využitie proteomiky pri diagnostike a monitoringu ochorení

Laboratórna diagnostika karcinoidov

Protinádorové účinky vitamínu D

Genetika

Potenciálna terapia pre alkaptonúriu – príbeh spolupráce vedy, kliniky a pacientov

Identifikácia metabolických ciest v patogenéze diabetickej retinopatie s využitím exómových sekvenačných dát – pilotná štúdia

Homogénne sa farbiace oblasti u pacientov s leukémiou (kazuistiky)

Molekulové metódy detekcie mutácií v kinázovej doméne fúzneho génu bcr-abl1 u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou

Mikrobiológia

Kazuistika toxoplazmovej meningoencefalitídy s fatálnym koncom u HIV pacienta

Diferenciálna diagnostika ložísk v mozgu – možná komplikácia infekčnej endokarditídy?

Patológia

Karcinosarkómu podobný endometrioidný karcinóm: popis prípadu non-high-grade tumoru

Ileus pri farmakoterapii chronickej hnačky

Uncategorized

Európska cytogenomická konferencia v Salzburgu – prezentácia posteru

Epidemiologické charakteristiky pacientov s diabetom mellitom a diabetickou retinopatiou na Slovensku: výsledky zo štúdie DIARET SK

Prevalencia diabetickej retinopatie na Slovensku: výsledky zo štúdie DIARET SK

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.