newslab 2018/2

Biochémia

Štítná žláza v těhotenství

Stanovení metanefrinů v moči metodou kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí

Genetika

Multiomická triangulácia alebo potenciálne využitie omických analýz v diagnostickej praxi

Cirkulujúce nádorové bunky ako markery využiteľné pri manažmente pacientov s nádorovými ochoreniami

Cirkulujúca nádorová DNA a jej využitie ako markera s prognostickou, prediktívnou a diagnostickou hodnotou u pacientov s nádorovými ochoreniami

Diagnostika cystickej fibrózy so zameraním na molekulárnogenetickú analýzu CFTR génu

Molekulovogenetická diagnostika ľudského papilomavírusu (HPV) a monitorovanie pacientok s HPV

Geneticky významné aberácie u pacientov s myelodysplastickým syndrómom a spôsoby ich detekcie

Mikrobiológia

Parazitológom z Medirexu, a. s. uverejnili odborný dokument v uznávanom medzinárodnom časopise

Vírus Zika (ZIKV)

Možnosti laboratórnej diagnostiky infekcií vyvolaných Clostridium difficile

Patológia

Chorangióza placenty – postihnutie placenty nejasnej etiológie (kazuistika a prehľad súčasného poznania)

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.