newslab 2018/1

Biochémia

Prínos IČ spektroskopie do analýzy močových konkrementov v Medirexe, a. s.

Endokrinológia

Environmentálny estrogén bisfenol A a poruchy fertility u žien

Genetika

Výskyt a spojitosť ľudského papilomavírusu (HPV) a štyroch vybraných sexuálne prenosných bakteriálnych patogénov s normálnou, nonneoplastickou a neoplastickou cervikálnou cytológiou

Mikrobiológia

Ojedinelý prípad infekcie spôsobenej Vibrio cholerae non-O1, non-O139 v klinickej praxi na Slovensku

Monitoring EBV infekcie u detských pacientov po transplantácii krvotvorných buniek (TKB)

Prevalencia a citlivosť na antibiotiká Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis izolovaných z genitálnych a močových vzoriek vyšetrených v období rokov 2014 – 2017 v KNsP Čadca

Patológia

Celulárny angiofibróm vulvy

Pohľad na súčasnú klasifikáciu neuroendokrinných nádorov

Tekutá biopsia v klinickej praxi

Incidentálna pelvická lymfangioleiomyomatóza pri karcinóme maternice. Opis prípadu a pátranie po podobných léziách v súboroch stagingových resekcií

Zrelý ovariálny teratóm s obrazom podobným cystoidnej pneumatóze – morfologická a imunohistochemická štúdia

Uncategorized

Ohliadnutie za 50. výročnou cytogenetickou konferenciou

Od medicíny renesancie k renesancii medicíny a späť

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.