newslab 2017/2

Biochémia

Neinvazívne markery pečeňovej fibrózy

Prvé skúsenosti so stanovením degalaktozylovaného IgA1 v diagnostike a monitorovaní pacientov s IgA nefropatiou

Genetika

Ovariálne nádory: krátky prehľad

Imunológia

Využitie nepriamej imunofluorescencie pri detekcii autoprotilátok asociovaných so systémovou sklerózou

Poruchy plodnosti: imunologické príčiny a možnosti liečebného ovplyvnenia

Mikrobiológia

Infekcie bedrových endoprotéz

Anaeróbne infekcie mäkkých tkanív

Laboratórna diagnostika syfilisu

Využitie autovakcín v liečbe chronických a recidivujúcich kolpitíd

Molekulárna biológia

Preeklampsia v súvislosti s exozómami a mikroRNA

Uncategorized

Európsky kongres ECCMID 2017 a slovenskí parazitológovia

Nositeľné medicínske zariadenia budúcnosti… možno nie až takej ďalekej…

Využitie nepriamej imunofluorescencie pri detekcii autoprotilátok asociovaných so systémovou sklerózou

Využitie autovakcín v liečbe chronických a recidivujúcich kolpitíd

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.