newslab 2017/1

Genetika

Malígny melanóm – nové aspekty výskumu

Molekulová analýza prognosticky významných markerov chronickej lymfocytovej leukémie

Diferenciálna molekulová diagnostika mnohopočetného myelómu a Waldenströmovej makroglobulinémie

Neštandardné výsledky neinvazívneho prenatálneho testu na chromozómové poruchy plodu môžu poskytovať doplňujúcu informáciu o zdravotnom stave tehotných žien

Performance of a DNA methylation marker panel using liquid-based cervical scrapes to detect cervical cancer and its precancerous stages

Cirkulujúca DNA – od jej objavenia cez neinvazívne prenatálne testovanie aneuploidií a monogénne dedičných ochorení až k neinvazívnej nádorovej diagnostike a prognostike

Mikrobiológia

Prevalence of beta-hemolytic streptococci isolated from upper airways of patients from the districts of Komárno and Nové Zámky and their resistance to antibiotics

Výskyt kmeňov Streptococcus pneumoniae pri zápalových ochoreniach horných dýchacích ciest detí v predškolskom veku a ich rezistencia na antibiotiká

Molekulárna biológia

Choroba len pre tehotné – PREEKLAMPSIA

Molekulárno-genetická charakterizácia kožných baktérií

Patológia

Pseudoglandulárny névus – zriedkavá morfológia melanocytového névu (case report)

Uncategorized

Klinická parazitológia

Personalizovaná medicína alebo kam smeruje zdravotná starostlivosť v ére „veľkých dát“?

Postrehy z Prague Spring Symposium 2016 57 a 4th Central Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis Minutes from conferences Prague Spring Symposium 2016 and 4th Central Eastern European Symposium on Free Nucleic Acids in Non-Invasive Prenatal Diagnosis

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.