Deň otvorených dverí prilákal tento rok do laboratórií desiatky študentov

Dni otvorených dverí, ktoré pravidelne organizuje MEDIREX GROUP ACADEMY v spolupráci s laboratóriami MEDIREX GROUP v Bratislave a v Košiciach, prilákali tento rok do laboratórnych komplexov 70 študentov. Tí mali príležitosť vidieť, ako prebieha laboratórna diagnostika od príjmu biologického materiálu až po jeho analýzu odborníkmi a stanovenie výsledkov. 

Zistiť na vlastné oči, čo sa deje so vzorkami krvi či časťami tkanív, ktoré lekári odošlú do laboratória na vyšetrenie, si v stredu 8. februára 2017 v košickom laboratóriu nenechali ujsť študenti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Účastníkom dňa otvorených dverí sme predviedli celé spektrum odborov laboratórnej diagnostiky vrátane nášho diagnostického portfólia. Zaujímalo ich najmä praktické využitie laboratórnych vyšetrení v klinickej praxi. Najviac  ich oslovili odbory  imunológia a mikrobiológia,“ uviedla MUDr. Eva Ďurovcová, PhD., zástupkyňa medicínskeho riaditeľa v Medirexe pre východné Slovensko.

V pondelok 13. februára 2017 si zas mohli študenti z Prírodovedeckej fakulty a z Lekárskej fakulty UK v Bratislave pozrieť Centrálne laboratórium v Bratislave. Študenti si najskôr vypočuli sériu prezentácií o laboratórnej medicíne a potom si pozreli celý laboratórny komplex a jeho odbory – biochémiu, hematológiu, imunológiu, genetiku, patológiu či mikrobiológiu.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.