Pozvánka na vedeckú konferenciu

POZVÁNKA na vedeckú konferenciu

II. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE

20. septembra 2023 | od 12.30 hod.

v konferenčnej miestnosti MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., laboratórneho komplexu na Galvaniho ul. 17/C, Bratislava,

5. poschodie

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

prof. RNDr. František Ondriska, PhD. RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.

doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.

INFORMÁCIA O KREDITOCH

Vedecká konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotená kreditmi.

KOORDINÁTORKA

Mgr. Lenka Palšová | +421 917 533 743, e-mail: lenka.palsova@medirexgroup.sk

ODBORNÝ GARANT PODUJATIA

prof. RNDr. František Ondriska, PhD., Medirex, a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP

REGISTRÁCIA

Svoju aktívnu alebo pasívnu účasť na konferencii potvrďte, prosím, prostredníctvom webovej stránky www.medirexgroupacademy.sk v sekcii Vzdelávanie – Odborné podujatia alebo zaslaním e-mailu na adresu lenka.palsova@medirexgroup.sk.

Pokyny pre autorov píspevkov do časopisu newslab nájdete tu.

Táto webová stránka nepodporuje webový prehliadač Internet Explorer a preto niektoré časti stránky nemusia správne fungovať. Pre správne fungovanie prosím použite iný prehliadač.