ZAUJÍMAŠ SA O LABORATÓRNU DIAGNOSTIKU? MIMORIADNA PODPORA PRE TALENTY

26. apríla 2018

ZAUJÍMAŠ SA O LABORATÓRNU DIAGNOSTIKU?

MIMORIADNA PODPORA PRE TALENTY

 

Spoločnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. pripravila aj v tomto roku pre študentov s mimoriadnym záujmom o štúdium laboratórnej diagnostiky štipendijný program a cenu MEDIREX GROUP ACADEMY za diplomovú prácu. Ide o formu finančnej podpory študentov viazanú na konkrétny účel spojený so vzdelávaním, s odborným a osobnostným rastom študenta.

 

Viac informácií o podmienkach získania ceny za diplomovú prácu a udelenia štipendia získate na: info@medirexgroupacademy.sk

 

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ JE DO 15. 6. 2018.