Vyšlo druhé číslo vedeckej publikácie newslab

5. novembra 2018

Vyšlo druhé číslo vedeckej publikácie newslab

Dozviete sa podrobnosti o geneticky významných aberáciách u pacientov s myelodysplastickým syndrómom a spôsoboch ich detekcie. Detailne rozoberieme molekulovogenetickú diagnostiku ľudského 72 papilomavírusu (HPV) a monitorovanie pacientok s HPV. Zaujímavé témy sú aj z oblasti mikrobiológie. Jednou z nich je vírus Zika, ktorý je dosiaľ málo známym vírusom, no v poslednej dekáde zapríčinil rozsiahle epidémie v krajinách západnej pologule. Ďalej sumarizujeme prehľad o súčasnom stave poznania dysfunkcií štítnej žľazy v tehotenstve a ich vplyvu na tehotenstvo, keďže tyreoidálne hormóny hrajú pri vývoji plodu zásadnú úlohu. V prípadoch z praxe je v centre pozornosti prípad 23-ročnej ženy s potratom v 25. týždni gravidity a s nálezom anomálie pupočníka a chorangiózy placenty. Z rubriky Novinky, názory a pohľady „zaostríme“ na Lynchov syndróm. Ide o najčastejšiu príčinu dedičnej formy kolorektálneho karcinómu, ktorý má celosvetovo najväčšiu incidenciu práve v slovenskej populácii mužov. To zďaleka nie je všetko.

Dovedna 13 originálnych článkov nájdete v aktuálnom vydaní vedeckej publikácie newslab prinášajúcej najnovšie poznatky z laboratórnej medicíny.

Vedeckú publikáciu nájdete TU