Výskumné laboratóriá MGA

Infraštruktúra výskumných laboratorií MGA

Automatický sekvenátor genómov model 508-U0001 Life TechnologiesMGA už niekoľko rokov buduje vlastnú infraštruktúru výskumných laboratórií, ktoré pomáhajú nezávislému výskumu v oblasti biomedicíny na Slovensku. V rámci už realizovaných výskumných projektov, podporených z Operačného programu Výskum a vývoj, sa nám podarilo vybudovať moderné výskumné laboratóriá. Prístup k týmto technológiám je voľný pre všetkých bádateľov a výskumníkov, ktorí chcú realizovať nezávislý výskum vo verejnom záujme. Prístroje nie je možné využívať na aktivity hospodárskeho charakteru. Uvedenú laboratórnu infraštruktúru rozširujeme aj vďaka vlastným investíciám do prístrojového vybavenia a takisto vďaka 2 % z daní, o ktoré sa MGA ako nezisková organizácia každoročne uchádza.

 

 

svetelný miktoskop_analýza obrazumodel ZEISS AxioScope A1_2Informovanosť a dostupnosť informácií

Vzhľadom na realizáciu výskumných aktivít, ako aj existenciu modernej výskumnej infraštruktúry, chceme v súlade s princípom verejného záujmu a realizácie našich aktivít na báze verejného prospechu proaktívne informovať o výsledkoch nášho výskumu laickú aj odbornú verejnosť. Súčasne chceme umožniť prístup k našim moderným výskumným laboratóriám všetkým výskumným inštitúciám, výskumným pracovníkom, študentom a doktorandom, ktorí chcú realizovať nezávislý výskum vo verejnom záujme. V prípade záujmu realizovať vlastný nezávislý výskum v genetických, biochemických, cytologických, histologických a proteomických laboratóriách na zakúpených prístrojoch nás kontaktujte prostredníctvom info@medirexgroupacademy.sk.

 

Galéria našich laboratórií