newsLab

Prinášame 1. tohtoročné vydanie vedeckého časopisu newslab

Dovedna 15 pútavých článkov, ktoré reprezentujú najnovšie výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne, sa nachádza v najnovšom vydaní newslabu.

Zastúpené sú rôzne oblasti – biochémia, genetika, mikrobiológia, patológia, experimentálna medicína, ale aj nové prístupy liečby.

Ako vždy, časopis obsahuje pôvodné aj prehľadové články vrátane kazuistík, ktoré dokumentujú mimoriadne prípady z praxe.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2020/1.