Projekty

Projekty MGA

Projekt APVV – 20-0056 PANCO

Vytvorenie systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom – pilotná štúdia COVID-19

Projekt APVV

Diabetes mellitus predstavuje závažné metabolické ochorenie s vysokým výskytom a so stúpajúcou prevalenciou v populácii. Diabetická noha a jej komplikácie, vrátane diabetických vredov patria medzi časté komplikácie pokročilého diabetu. V priebehu života vznikne u asi 15% diabetikov a môže progredovať do vzniku chronických vredov.  

HPVScreen

HPVScreen úvodník   Ľudský papiloma vírus (HPV) patrí medzi vírusy s dokázaným onkogénnym potenciálom pre človeka. Infekcia HPV patrí medzi najčastejšie kožné a sexuálne prenosné choroby. Jednotlivé vírusy majú rôzny potenciál vyvolávať chorobu u človeka. Prevažná väčšina z nich sa spája so vznikom kožných alebo slizničných bradavíc, bez rizika vzniku nádorovej choroby. Iba v prípade…

Lady Care

Štúdia Lady Care sa realizuje s cieľom overenia senzitivity a špecifickosti cytologických metód prevencie a včasnej diagnostiky rakoviny krčka maternice a ochorení, ktoré jej predchádzajú. Zaradeným pacientkam budú odobrané  cytologické stery krčky maternice metódou tzv. rozdelenej vzorky, t. j. z jediného odberu pomocou štandardného odberového nástroja bude ako prvý urobený štandardný konvenčný cytologický ster na sklíčko a zvyšok…

Hepacor

Štúdia Hepacor je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a výskytom infekcie vírusom hepatitídy C (HCV) v Slovenskej republike.   Na štúdii sa podieľajú: MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. ako „realizátor výskumného projektu“ a 80 centier – poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v oblasti všeobecného lekárstva a internej medicíny na Slovensku ako „investigátor“. Do štúdie je postupne zaradených 1500 pacientov z Košického…

Hepacor (CZ)

Štúdia Hepacor je realizovaná s cieľom popísať vzťah medzi rizikovými skupinami a nosičstvom vírusu hepatitídy typu C (HCV) v Českej republike. Do štúdie je postupne zaradených 700 pacientov, ktorí vyhoveli prijímacím a vyraďovacím kritériám štúdie. Zaradeným pacientom je odobraná anamnéza so zameraním na rizikové faktory HCV infekcie a zároveň odobrané vzorky krvi na detekciu protilátok proti vírusu hepatitídy C (HCV).…