Prinášame 1. tohtoročné vydanie vedeckého časopisu newslab

5. mája 2020

Dovedna 15 pútavých článkov, ktoré reprezentujú najnovšie výsledky vedeckého výskumu v laboratórnej medicíne, sa nachádza v najnovšom vydaní newslabu.

Zastúpené sú rôzne oblasti – biochémia, genetika, mikrobiológia, patológia, experimentálna medicína, ale aj nové prístupy liečby.

Ako vždy, časopis obsahuje pôvodné aj prehľadové články vrátane kazuistík, ktoré dokumentujú mimoriadne prípady z praxe.

Všetky články nájdete v aktuálnom čísle 2020/1.

 

www.newslab.sk 

 

NEWSLAB_1-2020_online