Prednášky

Názov prednášky: Sú bitky, ktoré menia dejiny. Sú bitky, ktoré nás chránia pred rakovinou.

Autor: Pavol Janega

Udalosť: Európska noc výskumníkov 2017 (Stará tržnica, Bratislava)

Abstrakt:

Čo je to rakovina a ako vznikne? Bunky ktoré majú potenciál sa správať agresívne, vznikajú v našom tele pravidelne. Sú to bunky, ktoré unikajú vnútorným regulačným mechanizmom organizmu. Získavajú nové nežiaduce vlastnosti. A sú to naše vlastné obranné bunky imunitného systému, ktoré ich vyhľadávajú a sú schopné ich zničiť skôr ako vznikne choroba. V každom z nás prebieha boj. Vedecké poznanie nám prináša nové informácie  o schopnosti organizmu chrániť sa pred rakovinou.  Na mnohých úrovniach vieme túto schopnosť podporiť a otvoriť tak nové obzory liečby onkologických chorôb.