XIX. CYTOLOGICKÝ DEŇ

Registrácia
27. septembra 2018
Konferenčná miestnost MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie.

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
Začiatok odborného programu: 13:00 hod.
Análna intraepiteliálna neoplázia (AIN) – spoločný menovateľ s cervikálnou intraepiteliálnou neopláziou v cytologických náteroch
MUDr. Jozef Bodnár,(Alpha medical, s. r. o.)
Utrpenie mladého patológa, keď zabudne na základnú dif. dg.
MUDr. Andrea Janegová, PhD., (Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava)
Endometriálne bunky a možnosti ich diagnostického využitia v cervikálnej cytológii
MUDr. Jana Kičinová, Mária Lökösova,(Medicyt, s. r. o.)
Využitie cytoscrape techniky v bronchiálnych steroch
MUDr. Katarína Beráková, (Martinské bioptické centrum, s.r.o.)
Přímá HPV genotypizace u žen se suspektním nálezem při skríningu karcinomu děložního hrdla
MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková, MIAC, RNDr. Jana Němcová, PhD., (Bioptická laboratoř s.r.o.)
Rostlinné části v cervikálních stěrech – kazuistiky
MUDr. Iva Kinkorová Luňáčková, MIAC, (Bioptická laboratoř s.r.o.)
Cytológia pankretobiliárneho systému
MUDr. Jaroslava Hátas, MUDr. Šidlová Henrieta, PhD., (CYTOPATHOS spol. s r.o.)MUDr. Branislav Kunčak,(Nemocnica svätého Michala, a.s.)
Diagnostika glandulárnych lézií v PAP stere – sme úspešní?
MUDr. Šidlová Henrieta, PhD.,(CYTOPATHOS spol. s r.o.)
Cervikálne nátery gravidných a postpartálnych žien. Analýza našich prípadov
MUDr. Peter Vereš, RNDr. Zuzana Sadloňová, Mgr. Gabriela Dzurňáková, (Medicyt, s. r. o.)
REGISTRÁCIA:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: laura.lippova@medirexgroup.sk do 17. 9. 2018.
REGISTRAČNÝ POPLATOK:
Registračný poplatok 15 € (pre členov SKC SLS a kolegov z ČR) a 25 € (pre nečlenov). Platba je možná cez internet banking: IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, Variabilný symbol: 1811913881
Úhrada poplatku nie je možná počas registrácie na podujatí. Pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o uhradení poplatku. Účastníkom, ktorí sa nepreukážu dokladom o úhrade, nebude možné pripísať kredity na mieste.

Registrácia

s vyhotovením a použitím prejavov osobnej povahy a súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením, zaškrtnutím poľa* a odoslaním registračného formulára udeľujem súhlas neziskovej organizácii MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., IČO: 37 986 805, so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom vyhotovenia a použitia prejavov osobnej povahy podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka týkajúcich sa mojej osoby a to konkrétne fotografií a audiovizuálneho záznamu vyhotovených na podujatiach organizovaných Spoločnosťou na dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia.

viac info

XIX. CYTOLOGICKÝ DEŇ je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi.

Organizátor

Hlavný Organizátor:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

Záštita: 

Sekcia klinickej cytológie pri SSP SLS

 

KOORDINÁTORKA AKCIE:
laura.lippova@medirexgroup.sk

Garant

Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

Prílohy

Pozvánka