X. KLINICKO–CYTOLOGICKÝ DEŇ

Registrácia
4. októbra 2017
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Magnezitárska 2/C, Košice

Kalendár

 14.30 hod. – registrácia účastníkov
15.00 hod. – začiatok odborného programu
ODBORNÝ PROGRAM:
Možnosti detekcie endometriálnych lézií v gynekologických steroch
MUDr. Jana Kičinová, Mária Lökösová
Naše skúsenosti s LBC
Mgr. Katarína Hakošová, Mgr. Zuzana Urbančíková, Mária Bačová, Ľubomír Rusnák
HPV vyšetrenie
Mgr. Alexandra Oravcová, RNDr. Renata Lukačková
GynTect® – metylačný test na skríning prekanceróz krčka maternice
RNDr. Klaudia Flimelová
MPH Kazuistiky z našej praxe
RNDr. Martina Kreheľová
Možnosti reprodukčnej medicíny v súčasnosti
MUDr. Miroslav Herman, PhD., RNDr. Ivana Uhrinová
Ako presvedčiť Slovenky, aby nepodceňovali prevenciu?
(predstavenie komunikačnej kampane Ženské veci)
REGISTRÁCIA:
Svoju účasť na odbornom seminári, prosím, potvrďte do 27. 9. 2017 prostredníctvom webovej stránky www.medirexgroupacademy.sk v sekcii Odborné podujatia.

INFORMÁCIA O KREDITOCH:
X. klinicko–cytologický deň je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.

Organizátor

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Garant

MUDr. Ľubomír Kozelka

Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

Prílohy

Pozvánka