Súčasné trendy v liečbe neplodnosti

Registrácia
20. septembra 2018
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY, Magnezitárska 2/C, 040 01 Košice

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
Začiatok odborného programu: 14:30 hod.
I. blok:

Diagnostika a liečba neplodnosti v ambulancii prvého kontaktu
Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., Gyncare, s.r.o.

Stem cells v reprodukčnej medicíne dnes a zajtra
MUDr. Miroslav Herman, PhD., Gyncare, s.r.o., Mgr. Renáta Mihályová, MBA, Blue Horizon International, a. s

Manažment pacientky po spontánnom potrate
MUDr. Katarína Balasičová, PhD., Gyncare s.r.o.
II. blok:

Optimálny manažment muža v rámci diagnostiky a liečby neplodnosti
MUDr. Martin Hrivňák, PhD., Urologická ambulancia, Košice - Sídlisko Ťahanovce

Kedy má význam imunologické vyšetrenie pri diagnostike neplodnosti
MUDr. Martin Lešťan, EMED s.r.o.

Ako pomáhajú genetické vyšetrenia pri poruchách reprodukcie
RNDr. Renata Lukačková, Medirex, a.s.
REGISTRÁCIA:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: daniela.vargova@medirexgroup.sk do 10. 9. 2018.

Registrácia

s vyhotovením a použitím prejavov osobnej povahy a súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením, zaškrtnutím poľa* a odoslaním registračného formulára udeľujem súhlas neziskovej organizácii MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., IČO: 37 986 805, so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom vyhotovenia a použitia prejavov osobnej povahy podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka týkajúcich sa mojej osoby a to konkrétne fotografií a audiovizuálneho záznamu vyhotovených na podujatiach organizovaných Spoločnosťou na dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia.

viac info

INFORMÁCIA O KREDITOCH: Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

ORGANIZÁTOR: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

KOORDINÁTORKA PODUJATIA:

Garant

ODBORNÝ GARANT PODUJATIA:

Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD., MBA, Gyncare, s.r.o.

Prílohy

Pozvánka