REPROMED – 1. ČESKO-SLOVENSKÝ DISKUSNÝ DEŇ

Registrácia
17. februára 2017
Konferenčná miestnosť Medirex Group Academy, Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
Úvod do problematiky
MUDr. Peter Harbulák, PhD. (Gynfiv, Bratislava): Konsenzus manažmentu párov s poruchami plodnosti
I. blok: Reprodukčná imunológia
Prof. MUDr. Zdenka Ulčová - Gallová, DrSc. (Genetika Plzeň): Reprodukčná imunológia – od základného výzkumu po klinickú prax
MUDr. Karin Malíčková (VFN a 1. LFUK Praha): Indikačné kritéria pre diagnostiku imunologických príčin plodnosti
Ing. Štěpánka Luxová (Gennet, Praha): Možnosti imunologickeho vyšetrenia u muža-15+5
RNDr. Elena Tibenská, PhD. (Medirex a.s., Bratislava): Laboratórna diagnostika porúch u žien - naše skúsenosti
MUDr. Katarína Bergendiová, PhD. (ImunoVital Centrum, Bratislava): Terapeutické možnosti pri poruchach reprodukcie - naše skúsenosti
II. blok: Medziodborová spolupráca pri poruchách reprodukcie
MUDr. Eva Gáborová (Gynekologicko-pôrodnícka klinika VFN a 1.LF UK Praha): Spolupráca gynekológa s laboratórnymi obormi pri diagnostike neplodnosti/ Kedy reprodukčný gynekológ zvažuje indikáciu imunologického vyšetrenia
MUDr. Monika Drakulová (Kramáre): Hematologické aspekty infertility
MUDr. Adriana Bednárová (V.interná klinika UNB, Ružinov): Ochorenia štítnej žľazy pri poruchách plodnosti
MUDr. Igor Bartl (Urologická klinika UNB, Ružinov): Imunologické paralely a sexualita
RNDr. Renáta Lukáčková (Medirex a.s. Bratislava): Ako pomáhajú genetické vyšetrenia pri poruchách reprodukcie
MUDr. Peter Križan, CSc. (Medirex a.s. Bratislava): Genetika reprodukcie má neobmedzený rozlet a prízemné hranice

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK a bude hodnotené kreditmi.

Organizátor

Medirex Group Academy, n.o.

Garant

RNDr. Elena Tibenská, PhD., Medirex, a. s.

Prílohy

REPROMED