REPROMED

Registrácia
7. februára 2019
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. , Galvaniho ul. 17/C, Bratislava, 5. poschodie

Kalendár

 NOSNÉ TÉMY:
Úvod do problematiky IVF a porúch reprodukcie
Reprodukčná medicína
Medziodborová spolupráca z pohľadu:
- hematológie,
- endokrinológie,
- urológie,
- andrológie,
- gastroenterológie,
- genetiky,
- psychológie,
- gynekológie.
Aktívnu účasť prisľúbili:
MVDr. Gabriela Kaňová, PhD. (GYN-FIV, Bratislava)
Mgr. Andrea Čurajová (GYN-FIV, Bratislava)
RNDr. Elena Tibenská (Medirex. Bratislava)
MUDr. Katarína Bergendiová (Imunovital centrum, Bratislava)
Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. (Genetika, Plzeň)
MUDr. Karin Malíčková, MUDr. Jiří Novák (Gennet, Praha)
MUDr. Žanetta Dzurillová (Dzurilla centrum, Nitra)
Martin Dzurilla (Dzurilla centrum, Nitra)
MUDr. Martin Lešťan (Alergoimun, Prešov)
MUDr. Slávka Belvončíková (Alergoimun, Prešov)
MUDr. Eliška Lacková, PhD. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Bratislava)
RNDr. Zuzana Krátká (Gennet, Praha)
MUDr. Igor Bartl (Urologická klinika UNB, Bratislava)
PhDr. Katarína Jandová, PhD. (I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Bratislava)
MUDr. Barbora Kadlečková (Assiduo, Bratislava)
Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD. (Alphamedical, Košice)
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD. (diabetológ V. internej kliniky LFUK a UNB)
RNDr. Vladimíra Verchovodková, MUDr. Ivica Kadlečíková (Medirex, Bratislava)

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

Hlavný Organizátor:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

KOORDINÁTORKA AKCIE:
lucia.veselkova@medirexgroup.sk

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK:

Bez poplatku.

Garant

RNDr. Elena Tibenská, PhD., Medirex, a.s.

Prílohy

POZVÁNKA