ODBORNÝ SEMINÁR PRE AMBULANTNÝCH A NEMOCNIČNÝCH GYNEKOLÓGOV – Michalovce

Registrácia
22. novembra 2018
V kongresovej sále hotela Mousson, Ul. T. J. Moussona 1, Michalovce, Ul. T. J. Moussona 1, Michalovce

Kalendár

ODBORNÝ SEMINÁR PRE AMBULANTNÝCH A NEMOCNIČNÝCH GYNEKOLÓGOV
ODBORNÝ PROGRAM:

14.30 – 15.15 Trisomy test, laboratórna charakteristika
Mgr. Martina Sekelská, PhD., RNDr. Gabriel Minárik, PhD.

15.15 – 16.15 Trisomy test v porovnaní s konvenčnou cytogenetikou
RNDr. Gabriel Minárik, PhD., RNDr. Dagmar Landlová, RNDr., Renáta Lukačková, RNDr., Adriana Šprincová, PhD., Mgr. Martina Sekelská, PhD.

16.15 – 17.00 UZV v prenatálnom skríningu I. trimestra
MUDr. Andrea Vašková

17.00 – 17.30 Trisomy test mení prenatálne skríningové stratégie
MUDr. Mária Giertlová, PhD., MUDr. Anton Karabinoš, PhD., MUDr. Peter Križan, CSc.

17.30 – 18.00 Diskusia
Registrácia:
14.00 hod.

Začiatok odborného programu:
14.30 hod.
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: maria.zeglenova@medirexgroup.sk do 15. 11. 2018.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
ODBORNÝ SEMINÁR PRE AMBULANTNÝCH A NEMOCNIČNÝCH GYNEKOLÓGOV je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi.

Organizátor

Hlavný Organizátor:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

KOORDINÁTORKA AKCIE:
maria.zeglenova@medirexgroup.sk

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK:

Bez poplatku.

Garant

MUDr. Peter Križan, CSc., Medirex, a. s.

Prílohy

Pozvánka