Odborná konferencia pre endokrinológov

Registrácia
16. novembra 2018
Hotel Lomnica, Tatranská Lomnica 92, 062 01 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
Začiatok odborného programu: 17:00 hod.
Nosné témy konferencie:

Genetika v endokrinológii

microRNA v endokrinológii

Feochromocytóm

Neuroendokrinné tumory

Porfýrie

Vitamín D

Diabetológia a lipidológia

Hodnotenie zdravotníckych technológií v endokrinológii

Aktívnu účasť prisľúbili:
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
MUDr. Jozef Gergel, CSc.
MUDr. Martin Kužma, PhD.
RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
RNDr. Tomáš Szemes, PhD.
REGISTRÁCIA:
Vašu účasť nahláste, prosím, najneskôr do 2. 11. 2018
prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý môžete nájsť nižšie.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

Hlavný Organizátor:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

Záštita: 

Slovenská endokrinologická spoločnosť

 

KOORDINÁTOR AKCIE:
lucia.veselkova@medirexgroup.sk

 

Organizačné informácie:

Individuálna registrácia v hoteli je možná v piatok 16. novembra od 14.00 hod.

Prvý blok odborného programu začneme od 17.00 hod. Podujatie pokračuje v sobotu odborným programom od 9.00 hod.

Registrácia na podujatie bude prebiehať od 15. augusta. Počet miest je obmedzený. Registrácia sa uzavrie po naplnení kapacity hotela, najneskôr 9. novembra.

 

Garant

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD, FRCP

Prílohy

Pozvánka