Moderná laboratórna diagnostika – Michalovce

Registrácia
26. októbra 2017
Hotel Mousson, Ul. T. J. Moussona 1, 071 01 Michalovce

Kalendár

Program
Začiatok registrácie: O 14.00 hod.
Začiatok odborného programu: O 14.30 hod.

Čo prinieslo 21. storočie v laboratórnej diagnostike?
MUDr. Eva Ďurovcová, PhD., Medirex, a. s.
Prepojenie ambulantného a laboratórneho IS
Poskytovateľ ambulantných informačných systémov
Trisomy test v prenatálnom skríningu chromozómových aberácii plodu
RNDr. Gabriel Minárik, PhD., Medirex, a.s., Mgr. Martina Sekelská, PhD., Medirex, a.s.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Garant

MUDr. Anna Stecová, CSc.

Prílohy