Moderná laboratórna diagnostika a inovatívna liečba – Nové Zámky

Registrácia
15. novembra 2017
Hotel Grand, Pribinova 19, 940 01 Nové Zámky

Kalendár

Program
Začiatok registrácie: O 14.00 hod.
Začiatok odborného programu: O 14.30 hod.

Príprava zmien v technológiách v Centrálnom laboratóriu v Bratislave – čo to pre nás znamená?
MUDr. Katarína Schenková, Medirex, a.s., MUDr. Emília Miková, Medirex, a.s., RNDr. Renata Lukačková, Medirex, a.s.
Prepojenie ambulantného a laboratórneho IS
Poskytovateľ ambulantných informačných systémov
Trisomy test v prenatálnom skríningu chromozómových aberácii plodu
RNDr. Gabriel Minárik, PhD., Medirex, a.s., Mgr. Martina Sekelská, PhD., Medirex, a.s.
Liečba artrózy kmeňovými bunkami – naše skúsenosti
Mgr. Renáta Mihályová, MBA, Blue Horizon International, a. s., MUDr. Robert Vetrák, MPH, Nemocničná a. s.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Garant

MUDr. Anna Stecová, CSc.

Prílohy

Pozvánka