Moderná laboratórna diagnostika – Bratislava

Registrácia
21. novembra 2017
Kongresová sála MEDIREX GROUP ACADEMY, Galvaniho 17/C, 820 16 Bratislava

Kalendár

Program
Začiatok registrácie: O 14.00 hod.
Začiatok odborného programu: O 14.30 hod.
Príprava zmien v technológiách v Centrálnom laboratóriu v Bratislave – čo to pre nás znamená?
MUDr. Katarína Schenková, Medirex, a.s., MUDr. Emília Miková, Medirex, a.s., RNDr. Renata Lukačková, Medirex, a.s.
Prepojenie ambulantného a laboratórneho IS
Poskytovateľ ambulantných informačných systémov
Trisomy test v prenatálnom skríningu chromozómových aberácii plodu
RNDr. Gabriel Minárik, PhD., Medirex, a.s., Mgr. Martina Sekelská, PhD., Medirex, a.s.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Garant

MUDr. Anna Stecová, CSc.

Prílohy

Pozvánka