MGA pre mladých

Registrácia
10. novembra 2017
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho 17/C, Bratislava

Kalendár

STRETNUTIE MLADÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÝCH PRACOVNÍKOV
Piatok 10. 11. 2017
14.00 hod. – registrácia
15.00 hod. – začiatok odborného programu rozdeleného do blokov
19.00 hod. – večerný raut
Sobota 11. 11. 2017
9.00 – 13.00 hod. – pokračovanie odborného programu, posterová sekcia – moderovaná diskusia
13.00 hod – obed a ukončenie podujatia
Programové bloky v odbornom programe budú zostavené z prihlásených prednášok a posterov. Stačí, ak nám pošlete váš abstrakt najneskôr do 30. septembra 2017 prostredníctvom webu (v časti Registrácia).
Prednáška: dĺžka prednášky je obmedzená na 10 – 15 min. vrátane diskusie.
Poster: všetkých autorov prihlásených príspevkov, ktorých zaradíme do moderovanej diskusie pri elektronických paneloch na postery, budeme informovať o finálnej forme odovzdania posteru.

Registrácia

Kliknite na nasledujúci link pre prechod na externú registráciu.
http://premladych.medirexgroupacademy.sk/
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Garant

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Prílohy

Pozvánka