I. AKTUÁLNE PROBLÉMY HUMÁNNEJ PARAZITOLÓGIE – konferencia je presunutá na neurčito na rok 2021

Registrácia
23. septembra 2020
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho ul. 17/C, Bratislava, 5. poschodie

Kalendár

 ODBORNÝ PROGRAM:
12.30 hod. - Registrácia účastníkov + otvorenie konferencie
13.00 hod. - Začiatok odborného programu
BLOK I.
13.00 - 13.15 1. Globálne zmeny a ich vplyv na výskyt parazitóz na Slovensku
(Ondriska F., Halgoš J.)
13.15 - 13.30 2. Prevencia toxoplazmózy v tehotnosti na Slovensku
(Ondriska F., Boldiš V., Ondrušková M., Bastlová M., Bírová K., Steinhübel J., Počarovská A.)
13.30 - 13.45 3. Prevencia toxoplazmózy u pacientov v transplantačnom programe
(Ondriska F., Boldiš V., Lesný P., Goncalvesová E., Šimovičová V., Bastlová M., Bírová K., Steinhübel J., Ondrušková M.)
13.45 - 14.00 4. Epidemiológia dirofilariózy na Slovensku
(Miterpáková M., Ondriska F., Antolová D., Boldiš V.)
14.00 - 14.15 5. Ojedinelý prípad autochtónnej humánnej dirofilariózy s prejavom pseudotumoru nadsemenníka spôsobenej helmintom Dirofilaria repens
(Boldiš V., Ondriska F., Antolová D., Miterpáková M., Bastlová M., Steinhübel J.)
14.15 - 14.30 6. Alveolárna echinokokóza na Slovensku
(Antolová D., Miterpáková M., Rosoľanka R., Fecková M., Jarošová J., Ondriska F.)
14.30 - 14.45 7. Sparganosis (Spirometra) in Europe in the molecular era: a neglected human parasite or a matter of concern?
(Kuchta R., Kołodziej-Sobocińska M., Brabec J.)
14.45 - 15.15 DISKUSIA
15.15 - 15.45 PRESTÁVKA
15.45 - 16.15 POSTERY - prezentácia
1. Diagnostika rickettsiových infekcií ELISA testom vyvinutým na BMC SAV: Porovnanie s komerčnými testami na vzorke pacientov zo Slovenska
(Boldišová E., Špitalská E., Palkovičová K., Boldiš V., Škultéty Ľ.)
2. Monitoring črevných parazitóz u detí zo segregovanej osady a ich diagnostika
(Štrkolcová G., Mravcová K., Mucha R., Maďar M., Kačírová J., Gajdošová K., Goldová M.)
3. Molekulárna diagnostika Cryptosporidium parvum u pacienta zo Slovenska
(Mravcová K., Štrkolcová G., Mucha R., Goldová M.)
4. Giardióza detí
(Mravcová K., Štrkolcová G., Urbančíková I., Gombošová K., Petrášová M., Mucha R., Gajdošová K., Goldová M.)
BLOK II.
16.15 - 16.30 8. Využitie Caenorhabitis elegans pri skríningu onkologických ochorení.
(Kaiglová A., Špajdelová J., Kalistová J., Špajdel M.)
16.30 - 16.45 9. Zamorenie vodných zdrojov v regióne Kwale, Keňa ulitníkmi Bulinus globosus, infikovanými pôvodcom urogenitálnej schitosomózy.
(Kaiglová A., Changoma M.J.S., Kráľová Z., Jakubcová D., Bírová K.)
16.45 - 17.00 10. Cytotoxický efekt nového druhu derivátu metronidazolu na patogénne kmene akantaméb.
(Dušeková A., Garajová M., Mrva M., Lukáč M.)
17.00 - 17.15 11. Preferencia miesta pricicania kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) u ľudí
(Vargová B., Trepáčová T., Bubánová D., Majláthová V., Majláth I., Peťko B.)
17.15 - 17.30 12. Ako správne a bezpečne vybrať kliešťa
(Peťko B., Bona M.)
17.30 - 17.45 13. Výskyt Borrelia burgdorferi sensu lato a ďalších kliešťami prenášaných patogénov v kliešťoch cicajúcich na ľuďoch
(Chvostáč M., Ďurovská, J. Derdáková M.)
17.45 - 18.15 DISKUSIA
18.15 ZÁVER

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi. Odborné podujatie je zaradené do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.

Organizátor

Organizátor:

Slovenská lekárska komora

 

Garant:

MEDIREX a.s.

Konferecnia je z dôsledku pandémie presunutá na rok 2021. Budeme Vás včas informovať o presnom termíne.

 

KOORDINÁTOR AKCIE:

Mgr. Diana Madarászová | +421 918 734 920
diana.madaraszova@medirexgroup.sk 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Pre správne dokončenie registrácie cez našu stránku www.medirexgroupacademy.sk je potrebné, aby ste potvrdili svoj e-mail, ktorý Vám príde na emailovú adresu uvedenú pri registrácii. Tým bude Vaša registrácia úspešne ukončená.

Garant

prof. RNDr. František Ondriska, PhD.

Prílohy

 

ODBORNÝ PROGRAM