Profesionálne podujatia

November

Archivované

ODBORNÝ SEMINÁR PRE AMBULANTNÝCH A NEMOCNIČNÝCH GYNEKOLÓGOV – Košice

Archivované

September

Archivované

XIX. CYTOLOGICKÝ DEŇ

Archivované

Súčasné trendy v liečbe neplodnosti

Marec

Archivované

7. BIOPTICKÝ DEŇ

Február

Archivované

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – Bratislava

Archivované

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – Košice

November

Archivované

Moderná laboratórna diagnostika – Bratislava

Archivované