Profesionálne podujatia

Február

Archivované

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – Košice

November

Archivované

Moderná laboratórna diagnostika – Bratislava

Archivované
Archivované

MGA pre mladých

Október

Archivované
Archivované

X. KLINICKO–CYTOLOGICKÝ DEŇ

Jún

Archivované

XVIII. CYTOLOGICKÝ DEŇ