7. BIOPTICKÝ DEŇ

Registrácia
16. marca 2018
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. laboratórneho komplexu, Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie.

Kalendár

7. BIOPTICKÝ DEŇ
Odborný program bude doplnený.
Registrácia:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte do 9. 3. 2018 prostredníctvom webovej stránky www.medirexgroupacademy.sk v časti Odborné podujatia alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: laura.lippova@medirexgroup.sk.
Pokiaľ máte záujem o aktívny príspevok do odborného programu, prosím, zašlite anotáciu s jedným HE preparátom na pracovisko Medicytu – Medicyt s.r.o., Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava. Termín zaslania príspevkov je do 16. 2. 2018.
Vybrané príspevky budú digitalizované a uverejnené na webovej stránke www.medirexgroupacademy.sk v časti Odborné podujatia.

Registrácia

INFORMÁCIA O KREDITOCH: 7. bioptický deň je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi.

Organizátor

ORGANIZÁTOR: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

ZÁŠTITA: Slovenská spoločnosť patológov SLS a SD IAP

 

KOORDINÁTORKA PODUJATIA:

 

Garant

ODBORNÝ GARANT PODUJATIA:

Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • MUDr. Peter Bohuš, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
  • MUDr. Peter Vereš, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
  • prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., predseda SD IAP
  • doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc., predseda Slovenskej spoločnosti patológov SLS

Prílohy

Pozvánka