7. BIOPTICKÝ DEŇ

Registrácia
16. marca 2018
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. laboratórneho komplexu, Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie.

Kalendár

7. BIOPTICKÝ DEŇ
ODBORNÝ PROGRAM:

Prípad SD-IAP č.654 - MUDr. Suzana Kolačková, Histopatológia a. s

Prípad SD-IAP č.655 - MUdr. Ján Koreň , PhD., Alpha medical s. r. o.

Prípad SD-IAP č.656 - MUDr. Csaba Bíró, PhD., Ústav patológie SZU a OÚSA, s.r.o.

Prípad SD-IAP č.657 - MUDr. Martin Kopřiva, Alpha medical, s. r. o.

Prípad SD-IAP č.658 - MUDr. Boris Rychlý, PhD., Cytopahtos spol. s. r. o.

Prípad SD-IAP č.659 - MUDr. Jozef Bodnár, Alpha medical, s. r. o.

Prípad SD-IAP č.660 - prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

Prípad SD-IAP č.661 - MUDr. Tomáš Sedláček, Medicyt s.r.o

Prípad SD-IAP č.662 - MUDr. Tomáš Torday, Medicyt s.r.o.

Prípad SD-IAP č.663 - MUDr. Peter Vereš, Medicyt s.r.o.
Registrácia:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte do 9. 3. 2018 prostredníctvom webovej stránky www.medirexgroupacademy.sk v časti Odborné podujatia alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: laura.lippova@medirexgroup.sk.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
INFORMÁCIA O KREDITOCH: 7. bioptický deň je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi.

Organizátor

ORGANIZÁTOR: MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

ZÁŠTITA: Slovenská spoločnosť patológov SLS a SD IAP

 

KOORDINÁTORKA PODUJATIA:

 

Garant

ODBORNÝ GARANT PODUJATIA:

Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • MUDr. Peter Bohuš, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
  • MUDr. Peter Vereš, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
  • prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., predseda SD IAP
  • doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc., predseda Slovenskej spoločnosti patológov SLS

Prílohy

Pozvánka