6. BIOPTICKÝ DEŇ

Registrácia
7. apríla 2017
Konferenčná miestnosť MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie.

Kalendár

STRETNUTIE MLADÝCH LEKÁROV A ZDRAVOTNÝCH PRACOVNÍKOV
Piatok 10. 11. 2017
14.00 hod. – registrácia
15.00 hod. – začiatok odborného programu rozdeleného do blokov
19.00 hod. – večerný raut
Sobota 11. 11. 2017
9.00 – 13.00 hod. – pokračovanie odborného programu, posterová sekcia – moderovaná diskusia
13.00 hod – obed a ukončenie podujatia
Programové bloky v odbornom programe budú zostavené z prihlásených prednášok a posterov. Stačí, ak nám pošlete váš abstrakt najneskôr do 30. septembra 2017 prostredníctvom webu (v časti Registrácia).
Prednáška: dĺžka prednášky je obmedzená na 10 – 15 min. vrátane diskusie.
Poster: všetkých autorov prihlásených príspevkov, ktorých zaradíme do moderovanej diskusie pri elektronických paneloch na postery, budeme informovať o finálnej forme odovzdania posteru.

Registrácia

Registrácia bola ukončená.
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania SLK, do databázy aktivít SV SKSPA a bude hodnotené kreditmi.

Organizátor

Hlavný organizátor:
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Programový výbor:

  • MUDr. Peter Vereš, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
  • MUDr. Peter Bohuš, Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP
  • prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., predseda SD IAP
  • doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc., predseda Slovenskej spoločnosti patológov SLS

Koordinátorka akcie:
Mgr. Laura Lippová
0918 321 047
laura.lippova@medirexgroup.sk

Garant

Odborný Garant:
Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

 

Záštita:

Slovenská spoločnosť patológov SLS

Prílohy