Odmenili sme tých najlepších študentov za diplomové práce 2018

26. júla 2018

Už niekoľko rokov v MGA odmeňujeme šikovných študentov, ktorí sa rozhodnú zvoliť si tému pre svoje diplomové práce z prostredia laboratórnej diagnostiky. Tento rok odmeny za najlepšie diplomové práce z MEDIREX GROUP ACADEMY putujú týmto študentom:

 

Univerzita Meno študenta Téma diplomovej práce
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Petra Nemcová Využitie analýzy metylácie promótorových oblastí vybraných génov v rámci pokročilého skríningu rakoviny krčka maternice
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Róbert Lipták Microbe-host Interaction in Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease
Slovenská technická Univerzita v Bratislave

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

 

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Jakub Komorný

 

 

Lucia Milanová

 

 

Ján Šoltés

Klasifikácia biomedicínskych obrazov

 

 

Reassembly of split fluorescent rna aptamer in bacetrial cells

 

 

Tumory nadobličiek – hormonálna analýza

 

MEDIREX GROUP ACADEMY je v úzkom kontakte s akademickou pôdou. Naši odborníci poskytujú konzultačné poradenstvo a odborné vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, pričom tie najlepšie MEDIREX GROUP ACADEMY aj finančne odmeňuje. Talentovaným študentom v MGA nielenže vytvárame priestor pri praktickej výuke či umožnení priameho kontaktu teórie a praxe, ale študentom zaujímajúcim sa o vybrané témy laboratórnej diagnostiky a o vedu a výskum pomáhame v štúdiu aj prostredníctvom štipendia. Viac informácií o aktivitách MGA v oblasti vzdelávania nájdete tu.