Ocenili sme najlepších študentov za diplomové práce 2019

13. augusta 2019

Už niekoľko rokov v MGA odmeňujeme šikovných študentov, ktorí sa rozhodnú zvoliť si tému pre svoje diplomové práce z prostredia laboratórnej diagnostiky. Tento rok odmeny za najlepšie diplomové práce z MEDIREX GROUP ACADEMY putujú týmto študentom:

 

Univerzita Meno študenta Téma diplomovej práce
Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Kamila Droppová Dopad nadmernej expresie ABC transportných proteínov na účinok fotodynamickej terapie s hypericínom
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ivana Lukáčová Úloha NK buniek, NKT a T-regulačných lymfocytov v imunopatogenéze porúch plodnosti žien
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

 

Veronika Medová

 

 

Ondrej Zsíros

 

 

Identifikácia variantov vo vzťahu k vzniku epilepsie

 

Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect

 

 

MEDIREX GROUP ACADEMY je v úzkom kontakte s akademickou pôdou. Naši odborníci poskytujú konzultačné poradenstvo a odborné vedenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, pričom tie najlepšie MEDIREX GROUP ACADEMY aj finančne odmeňuje. Talentovaným študentom v MGA nielenže vytvárame priestor pri praktickej výuke či umožnení priameho kontaktu teórie a praxe, ale študentom zaujímajúcim sa o vybrané témy laboratórnej diagnostiky a o vedu a výskum pomáhame v štúdiu aj prostredníctvom štipendia. Viac informácií o aktivitách MGA v oblasti vzdelávania nájdete tu.