MGA dala priestor mladým ukázať, čo dokážu

23. novembra 2017

Naša vedeckovýskumná organizácia MEDIREX GROUP ADADEMY usporiadala už druhý ročník konferencie pre mladých pracovníkov v laboratórnej medicíne. Počas dvoch dní, 10. a 11. novembra 2017, sa v bratislavskej konferenčnej sále MGA, zišlo 140 mladých nadšencov z rôznych pracovísk na Slovensku. Predstavili výsledky svojej práce z viacerých odborností – z biochémie, genetiky či imunológie a nechýbali ani prípady z praxe, ktoré sú skôr ojedinelé ako bežné.

Nápaditosť a originalita        

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo poskytnúť priestor mladým, ktorí dostali príležitosť podeliť sa s ostatnými o svoje pracovné skúsenosti a vzájomne tak získať množstvo nových vedomostí. Prihlásiť sa mohli buď s prednáškou alebo s posterom. Pútavo spracované prezentácie a moderný, mladistvý pohľad na svet laboratórnej diagnostiky, tak sa dá popísať dvojica dní tejto konferencie s bohatou účasťou publika.

Podujatie MGA pre mladých je výbornou príležitosťou predviesť vlastné schopnosti a porovnať sa s inými. Nechýbali samozrejme, ani naši kolegovia z laboratórií Medirex. Ich prezentácie boli zastúpené v jednotlivých programových blokoch.

Ceny pre najlepších

Vrcholom konferencie bolo vyhlásenie najlepších účastníkov. Vybrať tých, ktorí si zaslúžia ocenenie, bolo v množstve kvalitných prác náročné. V hlasovaní za najlepšiu prezentáciu uspela naša kolegyňa Lucia Žideková z oddelenia genetiky za prednášku s názvom Monitoring bunkového chimérizmu u pacientov po alogénnej transplantácii hematopoetických kmeňových buniek (aloHSCT). Ocenenie za najlepší poster patrilo kolektívu autoriek: M. Olejárová, A. Dobišová, E. Tibenská,  K. Szaboová a M. Bucová za prácu s názvom  Moderné zápalové markery a ich úloha vo včasnej diagnostike a monitorovaní sepsy.

 

Podujatie MGA pre mladých úspešne nadviazalo na svoj pilotný ročník. Aktívna účasť na konferencii bola vekovo ohraničená do 35 rokov, pričom téma bola ľubovoľná. Pasívna účasť nemala vekové obmedzenie. Program konferencie zostavoval programový výbor z abstraktov, ktoré autori zaslali usporiadateľom.