Medirex Group Academy podporila projekt študenta vysokej školy

12. októbra 2017

Mladí ľudia dnes prichádzajú s množstvom skvelých nápadov a myšlienok, ktoré by radi realizovali. Nato, aby však svoje nápady mohli uviesť do života, potrebujú veľakrát finančnú pomoc.

V rámci MGA už niekoľko rokov aktívne podporujeme nádejných mladých odborníkov, ktorí sa rozhodnú zvoliť si tému pre svoje diplomové práce z prostredia laboratórnej diagnostiky a biomedicíny.

Tento rok sme sa rozhodli poskytnúť takúto pomoc Martinovi Kovalikovi, študentovi magisterského štúdia v odbore biológia na Prešovskej univerzite, ktorému sme zakúpili laboratórne materiály (dusičnan lantanitý, nádoby na vzorky, vysúšacie vrecúška) pre výskumnú časť jeho diplomovej práce na tému Magnetické nanočastice s aplikačným potenciálom v biomedicíne.