Kontakt

Kontaktuje nás!

Miesto podnikania

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Jána Bottu 2
91701 Trnava

 

IČO: 37 986 805
DIČ: 2022374805
DPH: SK2022374805

Dodatočné informácie

MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.

Recepcia: +421 2 208 29 111
info@medirexgroupacademy.sk
www.medirexgroupacademy.sk

 

Poštová adresa:

Galvaniho 17/C, P.O.BOX 144, 821 04 Bratislava

 

Fakturačná adresa:

Jána Bottu 2, 917 01 Trnava
IČO: 37 986 805
DIČ: 2022374805
IČ DPH: SK2022374805

 

Bankové spojenie:

1151584001/1111  UniCredit Bank Slovakia a. s.
SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN : SK1711110000001151584001

 

Spoločnosť je zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom obvodným úradom v Trnave reg.č. VVS/NO-85/2007