XVIII. CYTOLOGICKÝ DEŇ

Registration
7. June 2017
Konferenčná miestnost MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho ul. 17/C v Bratislave, 5. poschodie.

Schedule

 ODBORNÝ PROGRAM:
Začiatok odborného programu: 13:00 hod.
Cytológia štítnej žľazy: Bethesda klasifikačný systém a diagnostické úskalia
doc. MUDr. Ivana Kholová, PhD., patológ,
Lekárska fakulta, Univerzita Tampere a Fimlab Laboratories, Univerzitná nemocnica Tampere, Fínsko
1. blok: Bethesda klasifikácia
2. blok: AUS/FLUS úskalia
3. blok: Folikulárne lézie
4. blok: Molekulárna cytológia
REGISTRÁCIA:
Svoju účasť na odbornom podujatí, prosím, potvrďte vyplnením nižšie uvedeného registračného formulára alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: laura.lippova@medirexgroup.sk do 31. 5. 2017.
REGISTRAČNÝ POPLATOK:
Registračný poplatok 15 € (pre členov SKC SLS a kolegov z ČR) a 25 € (pre nečlenov), prosím, uhraďte prostredníctvom internetbankingu na číslo účtu IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012,
variabilný symbol: 17 1133 038.
Pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o uhradení poplatku.

Registration

Registration has been closed.
XVIII. CYTOLOGICKÝ DEŇ je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania Slovenskej lekárskej komory a bude hodnotený kreditmi.

Organizer

Hlavný Organizátor:

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

 

Záštita: 

Sekcia klinickej cytológie pri SSP SLS

 

KOORDINÁTORKA AKCIE:
Mgr. Laura Lippová
+421 918 321 047
laura.lippova@medirexgroup.sk

Guarantor

Medicyt, s. r. o., člen MEDIREX GROUP

Attachments

Pozvanka