NOVINKY V LABORATÓRNEJ DIAGNOSTIKE – Spišská Nová Ves

Registration
3. October 2016
Spišská Nová Ves, Hotel METROPOL, Štefánikovo námestie 2

Schedule

[table “5” not found /]

Registration

s vyhotovením a použitím prejavov osobnej povahy a súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyplnením, zaškrtnutím poľa* a odoslaním registračného formulára udeľujem súhlas neziskovej organizácii MEDIREX GROUP ACADEMY n.o., IČO: 37 986 805, so sídlom Jána Bottu 2, 917 01 Trnava (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom vyhotovenia a použitia prejavov osobnej povahy podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka týkajúcich sa mojej osoby a to konkrétne fotografií a audiovizuálneho záznamu vyhotovených na podujatiach organizovaných Spoločnosťou na dobu 10 rokov odo dňa jeho udelenia.

viac info

Organizer

MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.

Guarantor

MUDr. Anna Stecová, CSc.

Attachments

Pozvánka