Druhé tohtoročné vydanie labMEDu je plné pútavých tém

18. júna 2019

Aktuálne vydanie prináša opäť zaujímavé čítanie. Zaostríme na tzv. tekutú biopsiu, ktorá predstavuje inovatívnu neinvazívnu metódu pre skoré získanie informácií o nádorových bunkách. Je založená na zisťovaní voľne cirkulujúcej nádorovej DNA (circulating tumor DNA, ctDNA) v krvnom obehu onkologického pacienta. K významným benefitom patrí tiež to, že pri tejto metóde nedochádza k ožarovaniu pacienta. Tekutá biopsia prináša nový pohľad na molekulárnu diagnostiku a sledovanie priebehu rakoviny a môže byť účinná v takmer každom štádiu liečby onkologických pacientov.

Nechýba ani reálny prípad z praxe s podrobným popisom. Tentoraz o vzácne sa vyskytujúcom chronickom rekurentnom ochorení. Mapujeme i účasť našich parazitológov na európskom kongrese klinickej mikrobiológie a infekčných chorôb, kde uspeli s výsledkami svojej práce.

V seriáli Späť k základom rozoberieme klinicky významné poruchy ABR a ich laboratórne charakteristiky. Prinášame tiež nové metodické listy. V rubrike DE IURE pokračujeme druhou časťou legislatívnych zmien, ktoré zaviedla do praxe novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ako zvyčajne sme zaradili i zaujímavosti zo vzdelávacích podujatí či ďalšie pozoruhodné príspevky.

 

 

Nové číslo labMED jún 2019 TU